دکتر-علی-جعفری

تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، بیمارستان امام خمینی ،جنب داروخانه کخ ، پ 386

آدرس مطب

02166575275 - 02166575274

تلفن مطب

 مننژیوم

مننژیوم

مننژیوم توموری است که از مننژها – غشاهایی که مغز و نخاع را احاطه کرده اند – ایجاد می شود.اگرچه از نظر فنی تومور مغزی نیست، اما در این دسته قرار می گیرد زیرا ممکن است مغز، اعصاب و عروق…

 الیگودندروگلیوما (OG)

الیگودندروگلیوما (OG)

الیگودندروگلیوما (OG) نوعی گلیوم نفوذی منتشر است و تقریباً 5 درصد از تومورهای اولیه داخل جمجمه را تشکیل می دهد.آنها اغلب ماده خاکستری قشر مغز را درگیر می کنند و بیشتر در لوب های فرونتال دیده می شوند.این فعالیت، ارزیابی…

 کرانیوفارنژیوم

کرانیوفارنژیوم

کرانیوفارنژیوم یک نوع تومور نادر خوش خیم در مغز است.کرانیوفارنژیوم در نزدیکی غده هیپوفیز مغز شروع می شود که هورمون هایی ترشح می کند که بسیاری از عملکردهای بدن را کنترل می کنند.همانطور که کرانیوفارنژیوما به آرامی رشد می کند،…